Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
Nr Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 03.04.2023  Podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec działalności jednej z posłanek Wpłynęła do rozpatrzenia przez Radę Gminy Pszczółki 03.07.2023 pobierz
2 pobierz 07.09.2023 Utworzenie Gminnej Straży Energetycznej Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 12.09.2023 pobierz