Urząd Gminy w Pszczółkach

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
Nr Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 03.04.2023  Podjęcie uchwały wyrażającej sprzeciw wobec działalności jednej z posłanek Wpłynęła do rozpatrzenia przez Radę Gminy Pszczółki 03.07.2023 pobierz
2 pobierz 07.09.2023 Utworzenie Gminnej Straży Energetycznej Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 12.09.2023 pobierz
3 pobierz 13.09.2023 Zaplanowanie działań związanych z wdrożeniem dyrektywy 2022/2555 Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 30.09.2023 pobierz
4 pobierz 25.11.2023 Podjęcie działań związanych z wdrożeniem płatności online Zadekretowano na stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych 22.12.2023 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2023 roku - Wójt
Zbiorcza informacja o petycjach z 2023 roku - Rada Gminy