Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
Nr Petycja Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 30.03.2022  Dot. zmian w zakresie uchwał dotyczących zagospodarowania odpadami komunalnymi Przekazano do Rady Gminy Pszczółki 30.06.2022  pobierz
2 pobierz 04.05.2022 Dot. optymalizacja wydatków związanych kosztami zakupu energii elektrycznej Zadekretowano na stanowisko ds. zarządzania projektami 04.08.2022 pobierz
3 pobierz 31.07.2022 Utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Przekazano do Rady Gminy Pszczółki 31.10.2022 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2022 roku - Wójt
Zbiorcza informacja o petycjach z 2022 roku - Rada Gminy