Urząd Gminy w Pszczółkach

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
 
 Nr   Petycja  Data złożenia Przedmiot petycji Informacja
o przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia Sposób załatwienia
1 pobierz 30.01.2019 Dot. przyznania stypendium Wójta Gminy Pszczółki uczniom VIII klasy Szkoły Podstawowej w Pszczółkach Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 29.04.2019 pobierz
2 pobierz 08.03.2019 O przystąpieniu  do programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019 Przekazano na stanowisko  ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 07.06.2019 pobierz
3 pobierz 11.04.2019 Przyznanie dofinansowania dopłaty do żłobka bezpośrednio rodzicom dzieci Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 11.07.2019 pobierz
4 pobierz 29.05.2019 Dotycząca zebrania ofert rynkowych w zakresie usług telekomunikacyjnych Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 28.08.2019 pobierz
5 pobierz 07.06.2019 Zaplanowanie postępowań przetargowych dot. modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa Przekazano na stanowisko  ds. rolnictwa i utrzymania zieleni 06.09.2019 pobierz
6 pobierz 18.09.2019 Zmiana rozkladu jazdy autobusu szkolnego Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 17.12.2019 pobierz
7 pobierz 16.10.2019 Dot. dodatkowych nakładów na działanie Przedszkola Gminnego w Pszczółkach Zadekretowano na stanowisko ds. edukacji 15.01.2020 pobierz
8 pobierz 14.10.2019 Analiza procedur dotyczących płatności bezgotówkowych Zadekretowano na stanowisko ds. księgowości  budżetowej i obsługi kasy 13.01.2020 pobierz
9 pobierz 18.11.2019 Zmiana przepisów prawa miejscowego w zakresie odpłatności za parkingi przy kościołach, szpitalach i cmentarzach oraz cen produktów sprzedawanych w sklepach przyszpitalnych Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 17.02.2020 pobierz
10 pobierz 06.12.2019 Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie bezpłatnego miejsca parkingowego oraz poparcie w formie uchwały petycji o dokonanie intronizacji Jezusa na Króla Polski Zadekretowano na stanowisko Sekretarza Gminy 05.03.2020 pobierz
 
Zbiorcza informacja o petycjach z 2019 roku