Urząd Gminy w Pszczółkach

INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki 13.12.2023
Ogłoszenie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych na terenie gminy Pszczółki przeznaczonych do dzierżawy. / załącznik do ogłoszenia 08.12.2023
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży. 17.11.2023
Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki 10.11.2023
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki 10.10.2023
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki 08.09.2023
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki 07.08.2023
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży. 30.06.2023
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży. 12.05.2023
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Kolnik przeznaczonych do dzierżawy. 18.11.2022
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Skowarcz przeznaczonych do dzierżawy. 07.10.2022
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz 01.09.2022
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz 29.07.2022
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do dzierżawy. 01.07.2022
INFORMACJA O WYNIKU III PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 22.01.2022
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PSZCZÓŁKI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 15.12.2021
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 17.12.2021
INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 19.11.2021
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży 05.11.2021
WÓJT GMINY PSZCZÓŁKI ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 08.10.2021
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 07.09.2021
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 06.08.2021
Informacji o zamieszczeniu wykazu 08.06.2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH ŻELISŁAWKI, RÓŻYNY I PSZCZÓŁKI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 08.06.2021
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI PSZCZÓŁKI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 06.05.2021
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Skowarcz 01.12.2020
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY PSZCZÓŁKI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH PSZCZÓŁKI I SKOWARCZ PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 20.11.2020
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Skowarcz 30.10.2020
I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Skowarcz 23.10.2020
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 13.10.2020
Wójt Gminy Pszczółki informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Pszczółkach, ul. Pomorska 18 oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniu 25.09.2020 r. na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Skowarcz i Pszczółki przeznaczonych do dzierżawy 25.09.2020
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki 11.09.2020
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Żuławskiej 6 w Skowarczu 01.07.2020
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży 12.05.2020
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny, Skowarcz i Pszczółki 08.05.2020
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Pszczółki i Różyny 02.03.2020
informacja o wyniku  
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach: Różyny i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy 24.01.2020
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy Pszczółki 30.12.2019
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Skowarcz 15.11.2019
INFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach: Skowarcz, Rębielcz, Różyny, Pszczółki i Kolnik pod pojemniki na odzież używaną 30.09.2019
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki, położonych w miejscowościach Żelisławki, Różyny i Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży. 27.09.2019
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowościach: Skowarcz, Rębielcz, Różyny, Pszczółki i Kolnik 23.08.2019
NFORMACJA O WYNIKU I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO  14.08.2019
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Skowarcz 12.07.2019
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH SKOWARCZ, RĘBIELCZ, RÓŻYNY, PSZCZÓŁKI I KOLNIK PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 02.07.2019
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI SKOWARCZ PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY 14.06.2019