Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> Zarządzenia >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
 <2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007>
 
 
79/14 z 29.12.2014 Plik PDF (375 KB)
w sprawie Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
78/14 z 29.12.2014 Plik PDF (240 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014 r. zmienionego Zarządzeniem nr 76/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 grudnia 2014 roku.
 
77/14 z 29.12.2014 Plik PDF (145 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 72/2014 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014 r.
 
76/14 z 23.12.2014 Plik PDF (195 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014 r.
 
75/14 z 22.12.2014 Plik PDF (600 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
74/14 z 08.12.2014 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2015 r.
 
73/14 z 05.12.2014 Plik PDF (280 KB)
w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014 r.
 
72/14 z 05.12.2014 Plik PDF (205 KB)
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2014 r.
 
71/14 z 05.12.2014 Plik PDF (65 KB)
w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2015 r.
 
70/14 z 25.11.2014 Plik PDF (1,2 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
69/14 z 18.11.2014 Plik PDF (1,4 MB)
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie w 2015 roku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi .
 
68/14 z 12.11.2014 Plik PDF (590 KB)
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.
 
67/14 z 12.11.2014 Plik PDF (285 KB)
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2015-2022.
 
66/14 z 06.11.2014 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
65/14 z 30.10.2014 Plik PDF (260 KB)
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
64/14 z 30.10.2014 Plik PDF (110 KB)
w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Pszczółki
 
63/14 z 30.10.2014 Plik PDF (60 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 grudnia 2013 roku oraz Zarządzenia Nr 7/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2014 r.
 
 62/14 z 28.10.2014 Plik PDF (1.1 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
61/14 z 21.10.2014 Plik PDF (1.1 MB)
w sprawie ustanowienia kordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych.
 
60/14 z 21.10.2014 Plik PDF (765 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
59/14 z 20.10.2014 Plik PDF (190 KB)
zmieniające Zarządzenie nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji zmienionego Zarządzeniem nr 45/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 lipca 2004 r., Zarządzeniem nr 7/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 stycznia 2006 r., Zarządzeniem nr 23/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem nr 47/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 lipca 2006 r., Zarządzeniem nr 56/2007 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 lipca 2007 r., Zarządzeniem nr 13/2008 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 lutego 2008 r., Zarządzeniem nr 32/2011 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 maja 2011 r., Zarządzeniem nr 54/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 września 2014 r. 
 
58/14 z 10.10.2014 Plik PDF (1.2 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
57/14 z 01.10.2014 Plik PDF (1.0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
56/14 z 12.09.2014 Plik PDF (590 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
55/14 z 10.09.2014 Plik PDF (135 KB)
w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2015 rok.
 
54/14 z 03.09.2014 Plik PDF (160 KB)
zmieniające Zarządzenie nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji zmienionego Zarządzeniem nr 45/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 lipca 2004 r., Zarządzeniem nr 7/06 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 stycznia 2006 r., Zarządzeniem nr 23/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 kwietnia 2006 r., Zarządzeniem nr 47/2006 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 lipca 2006 r., Zarządzeniem nr 56/2007 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 lipca 2007 r., Zarządzeniem nr 13/2008 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 lutego 2008 r., Zarządzeniem nr 32/2011 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 maja 2011 r.
 
53/14 z 01.09.2014 Plik PDF (95 KB)
w sprawie gminnego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA)
 
52/14 z 01.09.2014 Plik PDF (150 KB)
w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
 
51/14 z 27.08.2014 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
50/14 z 22.08.2014 Plik PDF (250 KB)
w sprawie zarządzania danymi i wewnętrznej kontroli obliczeń efektu ekologicznego w ramach projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pszczółkach – etap II”
 
49/14 z 19.08.2014 Plik PDF (250 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursu pn. „Biżuteria woskowa”.
 
48/14 z 18.08.2014 Plik PDF (1,1 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
47/14 z 12.08.2014 Plik PDF (220 KB)
w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie w 2014 r. pomocy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”
 
46/14 z 06.08.2014 Plik PDF (390 KB)
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
 
45/14 z 31.07.2014 Plik PDF (55 KB)
w sprawie przyjęcia instrukcji stałego dyżuru w gminie Pszczółki
 
44/14 z 29.07.2014 Plik PDF (115 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 
43/14 z 25.07.2014 Plik PDF (430 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
42/14 z 22.07.2014 Plik PDF (1.2 MB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
41/14 z 15.07.2014 Plik PDF (70 KB)
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
40/14 z 30.06.2014 Plik PDF (395 KB)
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2014-2022
 
39/14 z 24.06.2014 Plik PDF (610 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
38/14 z 24.06.2014 Plik PDF (60 KB)
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu nr 4 przy ul. Tczewskiej 2 w Pszczółkach
 
37/14 z 20.06.2014 Plik PDF (135 KB)
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówekoświatowych Gminy Pszczółki na rok 2014 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
36/14 z 17.06.2014 Plik PDF (210 KB)
w sprawie określenia kwot stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie.
 
35/14 z 17.06.2014 Plik PDF (180 KB)
w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki powołanej Zarządzeniem Nr 2/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 3 stycznia 2011r. zmienionego zarządzeniem Nr 65/11 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 8 listopada 2011 r., zwanym dalej "Zarządzeniem".
 
34/14 z 16.06.2014 Plik PDF (175 KB)
w sprawie upoważnienia do wydawania Kart Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
33/14 z 12.06.2014 Plik PDF (800 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
32/14 z 12.06.2014 Plik PDF (185 KB)
w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych Gminy Pszczółki, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 
31/14 z 27.05.2014 Plik PDF (120 KB)
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w miejscowości Różyny przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
 
30/14 z 23.05.2014 Plik PDF (615 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
29/14 z 15.05.2014 Plik PDF (255 KB)
w sprawie upoważnienia do prowadzenie postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
28/14 z 15.05.2014 Plik PDF (60 KB)
w sprawie przyznania lokali mieszkalnych
 
27/14 z 07.05.2014 Plik PDF (140 KB)
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pszczółkach dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
26/14 z 05.05.2014 Plik PDF (1 MB)
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2015 r.
 
25/14 z 30.04.2014 Plik PDF (4,85 MB)
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2013 rok.
 
24/14 z 30.04.2014 Plik PDF (675 KB)
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
23/14 z 29.04.2014 Plik PDF (55 KB)
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pszczółki
 
22/14 z 23.04.2014 Plik PDF (175 KB)
w sprawie przyznania lokali mieszkalnych
 
21/14 z 22.04.2014 Plik PDF (175 KB)
w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży Gminy Pszczółki na wykonanie plakatu o tematyce antyalkoholowej  „STOP DLA ALKOHOLU W NASZEJ GMINIE”
 
20/14 z 14.04.2014 Plik PDF (175 KB)
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych
 
19/14 z 11.04.2014 Plik PDF (265 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursu sportowego „Rowerowa Gra Terenowa”
 
18/14 z 09.04.2014 Plik PDF (60 KB)
w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu
 
17/14 z 09.04.2014 Plik PDF (620 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
16/14 z 04.04.2014 Plik PDF (90 KB)
w sprawie powołania stałego zespołu powypadkowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
15/14 z 21.03.2014 Plik PDF (330 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
14/14 z 17.03.2014 Plik PDF (330 KB)
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu, dla której organem prowadzącym jest gmina Pszczółki
 
13/14 z 04.03.2014 Plik PDF (540 KB)
w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
12/14 z 24.02.2014 Plik PDF (620 KB)
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
11/14 z 21.02.2014 Plik PDF (90 KB)
w sprawie przymusowego doprowadzenia osób do kwalifikacji wojskowej
 
10/14 z 04.02.2014 Plik PDF (70 KB)
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
 
9/14 z 04.02.2014 Plik PDF (250 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/12 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 czerwca 2012r w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
8/14 z 04.02.2014 Plik PDF (80 KB)
w sprawie określenia formy sprawozdań budżetowych przekazywanych przez jednostki organizacyjne.
 
7/14 z 16.01.2014 Plik PDF (145 KB)
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 55/13 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2014 r.
 
6/14 z 16.01.2014 Plik PDF (610 KB)
w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
 
5/14 z 03.01.2014 Plik PDF (355 KB)
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2014 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
4/14 z 08.01.2014 Plik PDF (190 KB)
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
 
3/14 z 08.01.2014 Plik PDF (195 KB)
w sprawie wydzielenia lokalu socjalnego
 
2/14 z 02.01.2014 Plik PDF (190 KB)
w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach
 
1/14 z 02.01.2014 Plik PDF (140 KB)
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 

Liczba odsłon:3760
Treść wprowadził(a): Grzybek Zbigniew, 2019-01-04 11:48:17
Treść wytworzył(a): Hanna Brejwo, 2014-01-01 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-01-15 15:26:54