Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 
36/20 z 19.05.2020
w sprawie ustalenia zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Pszczółki w czasie trwającej epidemii COVID-19
 
35/20 z 12.05.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowości Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży
 
34/20 z 07.05.2020
zmieniające Zarządzenie nr 17/20 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pszczółki
 
33/20
 
32/20 z 06.05.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
31/20 z 30.04.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
30/20
 
29/20
 
28/20
 
27/20 z 16.04.2020
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
26/20 z 08.04.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
25/20 z 06.04.2020
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronawirusem
 
24/20
 
23/20 z 29.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
22/20 z 26.03.2020
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki
 
21/20 z 26.03.2020
w sprawie wprowadzenia do stosowania papieru firmowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
20/20 z 17.03.2020
zmieniające zarządzenie nr 51/19 z dnia 16.08.2019 r. w sprawie trybu składania i realizacji wniosku o udzielenie jednorazowego wsparcia rzeczowego „Maćkowe”
 
19/20 z 16.03.2020
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki odpowiedzialnego za szkolenie i wsparcie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz realizację określonych zadań na obszarze gminy Pszczółki.
 
18/20 z 13.03.2020
w sprawie zasad pracy zdalnej i w innych godzinach pracy niż wynikających z regulaminu organizacyjnego w ramach działań prewencyjnych podejmowanych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanego zakażeniami koronowirusem COVID-19
 
17/20 z 11.03.2020
w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad, związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujących na terenie Gminy Pszczółki.
 
16/20 z 11.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok
 
15/20 z 11.03.2020
w sprawie: ogłoszenia  Konkursu Plastycznego „ŻYCIE BEZ NAŁOGU”.
 
14/20 z 04.03.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
13/20 z 21.02.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
12/20 z 10.02.2020
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
 
11/20 z 10.02.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
10/20 z 05.02.2020
w sprawie określenia wzoru wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i do oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
9/20 z 05.02.2020
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, dla którego Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
8/20 z 03.02.2020
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 
7/20 z 30.01.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
6/20 z 23.01.2020
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 
5/20 z 20.01.2020
w sprawie wysokości stawki za zajęcie terenu gminnego na cele budowlane
 
4/20 z 14.01.2020
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2020 rok.
 
3/20 z 10.01.2020
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pszczółki położonych w miejscowościach Pszczółki i Różyny przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży
 
2/20 z 09.01.2020
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Pszczółki, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Pszczółki
 
1/20 z 02.01.2020
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2020 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:801
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2020-05-26 14:22:13
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-05-26 09:48:46