Urząd Gminy w Pszczółkach
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
18/23 z 14.03.2023
w sprawie ustalenia trybu wyboru przedstawicieli pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach na potrzeby konsultacji regulaminu określającego zasady wykonywania pracy zdalnej
 
17/23 z 13.03.2023
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego Pszczółka Maja w Pszczółkach , Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pszczółkach , Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skowarczu.
 
15/23 z 24.02.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
13/23 z 15.02.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
12/23 z 07.02.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
11/23 z 25.01.2023
w sprawie ustalenia przerwy w pracy Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach, dla którego Gmina Pszczółki jest organem prowadzącym
 
10/23 z 25.01.2023
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki
 
9/23 z 25.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
8/23 z 23.01.2023
w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 
7/23 z 16.01.2023
w sprawie powierzenia wykonywania niektórych zadań z zakresu ustawy z dnia 20 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu i upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT
 
6/23 z 16.01.2023
w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Pomocy
 
5/23 z 16.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
4/23 z 10.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
3/23 z 09.01.2023
w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych z terenu Gminy Pszczółki jako dyżurujące dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym
 
2/23 z 02.01.2023
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2023 rok
 
1/23 z 02.01.2023
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań