Urząd Gminy w Pszczółkach
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
 
32/22 z 10.05.2022
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach
 
31/22 z 06.05.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
29/22 z 25.04.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
27/22 z 14.04.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
26/22 z 12.04.2022
w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Pszczółki.
 
25/22 z 31.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
24/22 z 29.03.2022
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
23/22 z 29.03.2022
w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy Pszczółki
 
22/22 z 28.03.2022
uchylające Zarządzenie nr 15/22 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w trakcie trwania epidemii
 
20/22 z 21.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
18/22 z 10.03.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
17/22 z 10.03.2022
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ ALKOHOL ZABIERA WOLNOŚĆ ”.
 
16/22 z 09.03.2022
w sprawie prowadzenia w Urzędzie Gminy Pszczółki rejestru umów
 
15/22 z 28.02.2022
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w trakcie trwania epidemii
 
14/22 z 24.02.2022
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Pszczółki na lata 2022-2024
 
13/22 z 11.02.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
11/22 z 31.01.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
10/22 z 24.01.2022
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2022-2030
 
9/22 z 24.01.2022
w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Pszczółkach w trakcie trwania epidemii
 
7/22 z 14.01.2022
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2022 rok
 
6/22 z 04.01.2022
w sprawie procedury postępowania pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową
 
5/22 z 04.01.2022
w sprawie planu dofinansowania form i specjalności kształcenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2022 oraz maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
4/22 z 04.01.2022
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki.
 
3/22 z 04.01.2022
w sprawie wyznaczenia placówek oświatowych z terenu Gminy Pszczółki jako dyżurujących dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym oraz ustalenia przerwy w ich pracy
 
2/22 z 04.01.2022
w sprawie przekazania Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pszczółkach do realizacji zadania dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego
 
1/22 z 03.01.2022
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań