Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
<2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007>

50/19 z dnia 16.08.2019

w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

46/19 z 19.07.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
45/19 z 04.07.2019
w sprawie przydziału pracownikom Urzędu Gminy w Pszczółkach odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
 
44/19 z 02.07.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Skowarcz, Rębielcz, Różyny, Pszczółki i Kolnik przeznaczonych do dzierżawy
 
43/19 z 01.07.2019
w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
 
42/19 z 28.06.2019
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego
 
41/19 z 28.06.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
40/19 z 27.06.2019
w sprawie: upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia utraty uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
 
39/19
 
38/19 z 11.06.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r. oraz zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 21 maja 2019 r.
 
37/19 z 07.06.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
36/19 z 30.05.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Skowarczu przeznaczonych do sprzedaży
 
35/19 z 24.05.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
34/19 z 23.05.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
33/19
 
32/19 z 21.05.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia zmienione zarządzeniem nr 16/19 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2019 r.
 
31/19 z 16.05.2019
W sprawie zapewnienia obsługi techniczno – materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym powołanym na terenie gminy Pszczółki w celu wykonania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
30/19 z 16.05.2019
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych
 
29/19 z 16.05.2019
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli w celu ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 
28/19 z 16.05.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny zgłoszonych wsi i zagród w ramach Wojewódzkiego Konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2019 ”
 
27/19 z 13.05.2019
w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych i wzoru Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 
26/19 z 10.05.2019
w sprawie zmiany budżetu Gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
25/19 z 26.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
24/19 z 17.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
23/19 z 15.04.2019
w sprawie powołania społecznej Komisji ds. spraw bezpieczeństwa w gminie Pszczółki
 
22/19 z 10.04.2019
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej.
 
21/19 z 04.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
20/19 z 02.04.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na "LOGO KAMIENICY KULTURY W PSZCZÓŁKACH"
 
19/19 z 28.03.2019
w sprawie ogłoszenia CASTINGU DO CHÓRU DZIECIĘCEGO
 
18/19 z 26.03.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
17/19 z 19.03.2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok.
 
16/19 z 19.03.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
15/19 z 01.03.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
14/19 z 20.02.2019
zmieniające Zarządzenie nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji
 
13/19 z 20.02.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
12/19 z 19.02.2019
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ Picie albo życie”.
 
11/19 z 11.02.2019
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz Kamienicy Kultury zlokalizowanych przy ul. Pomorskiej 18 i 20 w Pszczółkach
 
10/19 z 11.02.2019
zmieniające zarządzenie nr 47/16 z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach wraz z załącznikiem
 
09/19 z 11.02.2019
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
08/19 z 11.02.2019
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
07/19 z 30.01.2019
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
06/19 z 24.01.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
05/19 z 21.01.2019
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
 
04/19 z 14.01.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
03/19 z 10.01.2019
w sprawie wyznaczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach jako przedszkola dyżurującego dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym
 
02/19 z 02.01.2019
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
01/19 z 02.01.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Wszystkie pliki publikowane w BIP są w formacie PDF

 

 

Liczba odsłon:868
Treść wprowadził(a): Brzozowski Rafal, 2019-08-16 14:36:19
Treść wytworzył(a): Wójt Gminy Pszczółki, 2019-01-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-07-24 10:47:41