Urząd Gminy w Pszczółkach

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Gminy w Pszczółkach

Strona główna >> ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
 
<2019> <2018> <2017> <2016> <2015> <2014> <2013> <2012> <2011> <2010> <2009> <2008> <2007>
 
25/19 z 26.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
24/19 z 17.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
23/19
 
22/19 z 10.04.2019
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej.
 
21/19 z 04.04.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
20/19 z 02.04.2019
w sprawie ogłoszenia konkursu na "LOGO KAMIENICY KULTURY W PSZCZÓŁKACH"
 
19/19 z 28.03.2019
w sprawie ogłoszenia CASTINGU DO CHÓRU DZIECIĘCEGO
 
18/19 z 26.03.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 
17/19 z 19.03.2019
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Pszczółki za 2018 rok.
 
16/19 z 19.03.2019
zmieniające zarządzenie nr 80/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2019 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia
 
15/19 z 01.03.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok.
 
14/19 z 20.02.2019
zmieniające Zarządzenie nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji
 
13/19 z 20.02.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
12/19 z 19.02.2019
w sprawie: ogłoszenia Konkursu Plastycznego „ Picie albo życie”.
 
11/19 z 11.02.2019
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Urzędu Gminy w Pszczółkach oraz Kamienicy Kultury zlokalizowanych przy ul. Pomorskiej 18 i 20 w Pszczółkach
 
10/19 z 11.02.2019
zmieniające zarządzenie nr 47/16 z dnia 06 września 2016 r. w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach wraz z załącznikiem
 
09/19 z 11.02.2019
w sprawie zwołania zebrań wiejskich w poszczególnych sołectwach Gminy Pszczółki w celu dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich
 
08/19 z 11.02.2019
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
07/19 z 30.01.2019
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach
 
06/19 z 24.01.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
05/19 z 21.01.2019
w sprawie powołania komisji ds. mieszkaniowych
 
04/19 z 14.01.2019
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2019 rok
 
03/19 z 10.01.2019
w sprawie wyznaczenia Przedszkola Gminnego „Pszczółka Maja” w Pszczółkach jako przedszkola dyżurującego dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pszczółki, w okresach ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym
 
02/19 z 02.01.2019
w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy Pszczółki do zaciągania zobowiązań
 
01/19 z 02.01.2019
w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Pszczółki miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
 
Wszystkie pliki publikowane w BIP są w formacie PDF

 

 

Liczba odsłon:274
Treść wprowadził(a): Laskowski Rafał, 2019-04-26 12:20:22
Treść wytworzył(a): Wójt Gminy Pszczółki, 2019-01-03 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2019-04-25 11:28:42