Urząd Gminy w Pszczółkach
Strona główna >> Planowanie przestrzenne >> Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki >> UCHWAŁY
 
Rejestr uchwał zmiany MPZP Plik PDF (75 KB)
 
U_XXXI_330_14 Plik PDF (6,5 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki
 
U_XIX_224_13 Plik PDF (2,3 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pszczółki dla obszaru działek nr 23/24, 23/25, 23/26 i 23/27
 
U_XV_168_12 Plik PDF (7,8 MB)
zmieniająca uchwałę nr XXXI/283/09 z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_XIV_148_12 Plik PDF (4,7 MB)
zmieniająca uchwałę nr II/25/02 Rady Gminy Pszczółki z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 98 w miejscowości Kleszczewko
 
U_XI_100_11 Plik PDF (2,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Pszczółki 
 
U_XI_99_11 Plik PDF (4,7 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kleszczewko, Gmina Pszczółki
 
U_XI_98_11 Plik PDF (525 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Kolnik, Gmina Pszczółki
 
U_IV_31_11 Plik PDF (1,7 MB) 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy i Kleszczewko w Gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi - fragmentu przebiegającego przez teren Gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
U_284_XXXI_09 Plik PDF (6,0 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Różyny, gmina Pszczółki.
 
U_283_XXXI_09 Plik PDF (5,4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrebu geodezyjnego Kolnik, Gmina Pszczółki.
 
U_263_XXVIII_09 Plik PDF (450 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego wsi Skowarcz.
 
U_II_25_06 Plik PDF (3,5 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Skowarcz, gmina Pszczółki.
 
U_XVI_192_04 Plik PDF (840 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 318, 315/2, cz. dz. nr 263, 264/1, na terenie wsi Pszczółki gmina Pszczółki.
 
U_IV_44_03 Plik PDF (1,0 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla terenu górniczego „Pszczółki VA” obejmującego: działkę o numerze ewidencyjnym 364/4 obręb Skowarcz.
 
U_IV_42_03 Plik PDF (1,4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pszczółki dla działki nr 20/9 w obrębie wsi Żelisławki.
 
U_II_23_02 Plik PDF (2,7 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru fragmentów wsi Kolnik, Rębielcz, Pszczółki, Skowarcz, Różyny, Ulkowy, Kleszczewko w gminie Pszczółki dla przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8,4 Mpa Włocławek-Gdynia wraz ze strefą ochronną i urządzeniami towarzyszącymi – fragmentu przebiegającego przez teren gminy Pszczółki w województwie pomorskim.
 
U_II_22_02 Plik PDF (760 KB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki nr ew. 29/2 we wsi Kleszczewko.
 
U_XIX_246_02 Plik PDF (2,8 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 417/2 i cz. dz. 416/4 na terenie wsi Pszczółki gmina Pszczółki
 
U_XIX_245_02 Plik PDF (2,7 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działek o numerach ew. 33/1, 33/5 w miejscowości Pszczółki.
 
U_XIX_244_02 Plik PDF (2,4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 11/1 w miejscowości Pszczółki
 
U_XIX_243_02 Plik PDF (2,4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 31/12 w miejscowości Pszczółki
 
U_XIX_242_02 Plik PDF (2,7 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 23/2 w miejscowości Pszczółki
 
U_XIX_241_02 Plik PDF (2,1 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla części działki o numerze ew. 28 we wsi Kleszczewko
 
U_XVIII_232_02 Plik PDF (16 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla części działek nr: 325/8, 440, 445, 291, 329, 527, 213/6, 405/18, cz. dz. nr 405/19, dz. nr 420/2, na terenie wsi Pszczółki gmina Pszczółki.
 
U_XVIII_231_02 Plik PDF (2,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla części działki o numerze ew. 172/2 we wsi Ulkowy.
 
U_XVIII_230_02 Plik PDF (2,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla części działki o numerze ew. 135/2 we wsi Ulkowy.
 
U_XVIII_227_02 Plik PDF (2,6 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla części działki o numerze ew. 261 we wsi Skowarcz.
 
U_XVIII_225_02 Plik PDF (1,8 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 740/3-4 w miejscowości Pszczółki
 
U_XVIII_224_02 Plik PDF (2,4 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dla działki o numerze ew. 660 w miejscowości Pszczółki
 
U_XVI_205_02 Plik PDF (2,2 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 201 na terenie wsi Różyny gmina Pszczółki
 
U_XVI_204_02 Plik PDF (1,9 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr: 23/2 na terenie wsi Ulkowy gmina Pszczółki
 
U_XVI_203_02 Plik PDF (5,0 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działkek nr: 21/13, 63/2, cz. dz. 63/3, dz. 95 i 97 na terenie wsi Kleszczewko gmina Pszczółki.
 
U_XVI_202_02 Plik PDF (5,7 MB)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działkek nr: 42/19, 40 i 41 na terenie wsi Kolnik gmina Pszczółki.
 
U_XIII_150_01 Plik PDF (9,2 MB)
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr:222, część działki 223/4, działek:140, 141, 111/2, 237/5, 220/5, 220/31, 200, 220/19, część działek: 43/1, 43/2 i 158/8, działek: 203, 95/27, 220/33, 220/32 na terenie wsi Różyny gmina Pszczółki (zmiana do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Pszczółki).
 
U_XXI_140_98 Plik PDF (5,1 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 24/7, 368/2, części działki 404/19 i 108/4 na terenie wsi Pszczółki.
 
U_XXI_141_96 Plik PDF (3,0 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dotyczącej działek 5/7, cz. dz. 21, dz. 31/6 na terenie wsi Kleszczewko.
 
U_XXI_139_96 Plik PDF (1,8 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 138/1, dz. 193, dz. 68/3 na terenie wsi Ulkowy.
 
U_XXI_136_96 Plik PDF (2,3 MB)
w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pszczółki dotyczącej działek oznaczonych geodezyjnie nr 214 i części działki nr 220/4 na terenie wsi Różyny.