Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 
 • 88/08 z 31.12.2008
 • w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Pszczółki.
 • 87/08 z 30.12.2008
 • w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
 • 85/08 z 29.12.2008
 • w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2008 r
 • 84/08 z 29.12.2008
 • w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2008 r
 • 83/08 z 22.12.2008
 • w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w 2009 roku
 • 82/08 z 11.12.2008
 • w sprawie ustalenia zakresu działania Zastępcy Wójta Gminy Pszczółki
 • 80/08 z 03.12.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok
 • 79/08 z 21.11.2008
 • w sprawie sporzadzenia spisu z natury składników majatkowych w Urzedzie Gminy w Pszczółkach, w zwiazku ze zmiana osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie
 • 77/08 z 18.11.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok
 • 76/08 z 12.11.2008
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu konkursu na wyłonienie oferty z zakresu realizacji zadan z pomocy społecznej na 2009 rok
 • 73/08 z 23.10.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie
 • 72/08 z 23.10.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie
 • 71/08 z 17.10.2008
 • w sprawie zapewnienia okularów korygujacych wzrok pracownikom, zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w Urzedzie Gminy w Pszczółkach
 • 69/08 z 14.10.2008
 • w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Pszczółkach
 • 68/08 z 06.10.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 67/08 z 18.09.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych
 • 66/08 z 06.10.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców
 • 65/08 z 06.10.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę
 • 64/08 z 03.10.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 63/08 z 18.09.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 49/05 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Pszczółkach 
 • 62/08 z 18.09.2008
 • w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2009 rok
 • 60/08 z 12.09.2008
 • w sprawie zasad funkcjonowania systemu reagowania gminy na sytuacje kryzysowe
 • 58/08 z 08.09.2008
 • w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników
 • 57/08 z 29.08.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie
 • 56/08 z 28.08.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok
 • 55/08 z 25.08.2008
 • w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dzieckaz Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach,w roku szkolnym 2008/2009
 • 53/08 z 18.08.2008
 • w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji w tych sprawach
 • 51/08 z 14.08.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie
 • 50/08 z 14.08.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2003 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 maja 2003r w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach
 • 48/08 z 17.07.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008r
 • 47/08 z 16.07.2008
 • w sprawie powołania Komisji do okresowej kontroli dokumentów niejawnych
 • 46/08 z 14.07.2008
 • w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Gminy Pszczółki i składania oswiadczeń woli w imieniu Gminy Pszczółki w zakresie realizacji projektu systemowego pt „Aktywni w Pszczółkah – działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji
 • 45/08 z 14.07.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają te nieruchomości nabyć. 
 • 44/08 z 01.07.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 42/08 z 26.06.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 41/08 z 12.06.2008
 • w sprawie powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej referatu finansowego Urzędu Gminy.
 • 40/08 z 12.06.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 kwietnia 2008r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 39/08 z 03.06.2008
 • w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Pszczółki.
 • 37/08 z 28.05.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 36/08 z 27.05.2008
 • w sprawie powołania Komisji do oceny i wydzielenia dokumentacjiniearchiwalnej.
 • 35/08 z 27.05.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 34/08 z 14.05.2008
 • w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 • 32/08 z 30.04.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Pszczółki dotyczących przyjęcia projektów nowych Statutów dla poszczególnych sołectw.
 • 31/08 z 30.04.2008
 • w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
 • 30/08 z 29.04.2008
 • w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy w Pszczółkach i zasad jej działania w zakresie przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy
 • 28/08 z 25.04.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 27/08 z 24.04.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2007 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 września 2007r.w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz głównych najemców.
 • 26/08 z 21.04.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2008 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 19 marca 2008r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć.
 • 25/08 z 09.04.2008
 • z w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Gminy Pszczółki dotyczących przyjęcia projektów nowych Statutów dla poszczególnych sołectw.
 • 22/08 z 25.03.2008
 • w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r.
 • 21/08 z 25.03.2008
 • w sprawie powołania Komisji Kasacyjnej dla kasacji formularzydowodowych i blankietów dowodowych.
 • 20/08 z 19.03.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych.
 • 19/08 z 19.03.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 18/08 z 19.03.2008
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, stanowiących własność osób, które zamierzają tę nieruchomość nabyć.
 • 17/08 z 19.03.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 15/08 z 15.02.2008
 • w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2008 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 • 13/08 z 14.02.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia nr 15/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 marca 2004 r.w sprawie powołania Komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Pszczółki do przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji, zmienionego Zarządzeniem Nr 56/2007 z dnia 26 lipca 2007 r.
 • 12/08 z 07.02.2008
 • w sprawie kontroli realizacji zadań Obrony Cywilnej i spraw obronnych na terenie Gminy Pszczółki w 2008 roku.
 • 11/08 z 31.01.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2003 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 maja 2003r z sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 09/08 z 29.01.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 08/08 z 14.01.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 kwietnia 2007r z sprawie przyjęcia procedur: gromadzenia środków publicznych, gospodarowania mieniem, zaciągania zobowiązań finansowych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
 • 07/08 z 14.01.2008
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2003 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 maja 2003r z sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 06/08 z 14.01.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 05/08 z 04.01.2008
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2008 rok.
 • 04/08 z 04.01.2008
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone mienie.
 • 03/08 z 02.01.2008
 • w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej oraz instrukcji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 02/08 z 02.01.2008 
 • w sprawie dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Gminy w Pszczółkach programu komputerowego.
 • 01/08 z 02.01.2008
 • w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym