Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
 
 • 75/09 z 31.12.2009
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 • 74/09 z 31.12.2009
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 maja 2007r w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, zmienionego Zarządzeniem Nr 35/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 24 czerwca 2009r.
 • 73/09 z 31.12.2009
 • w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 • 71/09 z 17.12.2009
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 • 69/09 z 11.12.2009
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 68/09 z 11.12.2009
 • w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2010 r.
 • 67/09 z 11.12.2009 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2009 r.
 • 66/09 z 11.12.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2009 r.
 • 65/09 z 11.12.2009 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu gminy Pszczółki.
 • 64/09 z 07.12.2009 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie zmiany Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczen Socjalnych.
 • 63/09 z 27.11.2009 Plik PDF (155 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 62/09 z 20.11.2009 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 • 61/09 z 17.11.2009 Plik PDF (160 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 60/09 z 13.11.2009 Plik PDF (135 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 59/09 z 12.11.2009 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 58/09 z 10.11.2009 Plik PDF (680 KB)
 • w sprawie przyjecia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok.
 • 57/09 z 09.11.2009 Plik PDF (80 KB)
 • w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnosci za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach, w roku szkolnym 2009/2010.
 • 56/09 z 05.11.2009 Plik PDF (100 KB)
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu konkursu na wyłonienie oferty z zakresu realizacji zadań z pomocy społecznej na 2010 rok.
 • 54/09 z 26.10.2009 Plik PDF (550 KB)
 • w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. przyznania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Pszczółki.
 • 53/09 z 26.10.2009 Plik PDF (90 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 52/09 z 26.10.2009 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami o charakterze klęski żywiołowej, które wystąpiły w dniach 13-14 października 2009 r. w infrastrukturze komunalnej.
 • 51/09 z 13.10.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 48/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28 wrzesnia 2009r w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 50/09 z 12.10.2009 Plik PDF ( 570 KB)
 • w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.
 • 49/09 z 05.10.2009 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 48/09 z 28.09.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 47/09 z 25.09.2009 Plik PDF (95 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 46/09 z 21.09.2009 Plik PDF (20 KB)
 • w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi budżetu na 2010 rok.
 • 45/09 z 14.09.2009 Plik PDF (155 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 44/09 z 31.08.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie zmiany Zarządzenia NR 52/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie oceny ryzyka zawodowego.
 • 43/09 z 31.08.2009 Plik PDF (190 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 42/09 z 28.08.2009 Plik PDF (65 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 41/09 z 28.08.2009 Plik PDF (100 KB)
 • w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 40/09 z 28.08.2009 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatności za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach, w roku szkolnym 2009/2010.
 • 39/09 z 31.07.2009 Plik PDF (95 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 38/09 z 20.07.2009 Plik PDF (95 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 37/09 z 06.07.2009 Plik PDF (550 KB)
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 46/08 Wójta Gminy Pszczólki z dnia 14 lipca 2008 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego reprezentowania Gminy Pszczółki i składania oswiadczeń woli w imieniu Gminy Pszczółki w zakresie realizacji projektu systemowego pt „Aktywni w Pszczółkah – działalność GOPS w Pszczółkach na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji.
 • 36/09 z 06.07.2009 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.
 • 35/09 z 24.06.2009 Plik PDF (45 KB)
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30 maja 2007r w sprawie przyjęcia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 34/09 z 23.06.2009 Plik PDF (80 KB)
 • w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Pszczółkach nadanego Zarządzeniem Nr 19/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 15 kwietnia 2009 r.
 • 33/09 z 19.06.2009 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Pszczółkach elektronicznego obiegu dokumentów.
 • 32/09 z 18.06.2009 Plik PDF (350 KB)
 • w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki.
 • 31/09 z 17.06.2009 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podreczników.
 • 30/09 z 05.06.2009 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie ustalenia miesiecznego wynagrodzenia zasadniczego kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej w Pszczółkach.
 • 29/09 z 05.06.2009 Plik PDF (155 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 28/09 z 20.05.2009 Plik PDF (120 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 27/09 z 20.05.2009 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 22/09 z dnia 14 maja 2009r. o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 7 czerwca 2009r.
 • 26/09 z 20.05.2009 Plik PDF (500 KB)
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach.
 • 25/09 z 20.05.2009 Plik PDF (155 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 24/09 z 15.05.2009 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci położonych w miejscowosci Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 • 23/09 z 15.05.2009 Plik PDF (105 KB)
 • w sprawie uchylenia zarządzenia nr 18/2009 z dnia 15.04.2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowości Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
 • 22/09 z 27.04.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarzadzonych na dzien 7 czerwca 2009r.
 • 21/09 z 27.04.2009 Plik PDF (160 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 20/09 z 24.04.2009 Plik PDF (120 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 19/09 z 15.04.2009 Plik PDF (590 KB)
 • w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy w Pszczółkach.
 • 18/09 z 15.04.2009 Plik PDF (50 KB)
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci położonych w miejscowosci Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawe.
 • 17/09 z 25.03.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 16/09 z 25.03.2009 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 15/09 z 25.03.2009 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie kontroli realizacji zadań obrony cywilnej i spraw obronnych na terenie Gminy Pszczółki w 2009 rok.
 • 14/09 z 20.03.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 9 stycznia 2009r w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 13/09 z 12.03.2009 Plik PDF (40 KB)
 • w sprawie : udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz wczesnego ostrzegania ( SWO) w dniu 26 marca 2008 roku.
 • 12/09 z 04.03.2009 Plik PDF (45 KB)
 • w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 5/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjecia Regudynków mieszkalnych z terenu Gminy Pszczółki.
 • 11/09 z 04.03.2009 Plik PDF (160 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok. 
 • 10/09 z 02.03.2009 Plik PDF (35 KB)
 • w sprawie zewidencjonowania materiałów archiwalnych przechowywanych w komórkach organizacyjnych, wytworzonych do roku 2005 włącznie.
 • 9/09 z 25.02.2009 Plik PDF (95 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego bud etu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 8/09 z 25.02.2009 Plik PDF (70 KB)
 • w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2009 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.
 • 7/09 z 18.02.2009 Plik PDF (55 KB)
 • w sprawie zmiany Regulaminu odpłatnosci za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego w Pszczółkach, w roku szkolnym 2008/2009 stanowiacego załacznik nr 1 do Zarzadzenia Nr 55 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnosci za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach, w roku szkolnym 2008/2009.
 • 6/09 z 16.02.2009 Plik PDF (155 KB)
 • w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.
 • 5/09 z 27.01.2009 Plik PDF (145 KB)
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Pszczółki.
 • 4/09 z 27.01.2009 Plik PDF (60 KB)
 • w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 3/09 z 23.01.2009 Plik PDF (140 KB)
 • w sprawie używania papieru firmowego w Urzędzie Gminy w Pszczółkach oraz przez Radę Gminy Pszczółki.
 • 2/09 z 09.01.2009 Plik PDF (195 KB)
 • w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Pszczółki na 2009 rok.
 • 1/09 z 02.01.2009 Plik PDF (25 KB)
 • w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.