Urząd Gminy w Pszczółkach

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

 

 • 78/10 z 28.12.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 grudnia 2009 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 69/10 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 6 grudnia 2010 r. 

 

 • 77/10 z 28.12.2010
 • w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiazan wynikajacych z wykazu przedsiewziec, stanowiacego załacznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017.

 

 • 76/10 z 23.12.2010
 • w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Pszczółki

 

 • 75/10 z 23.12.2010
 • w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy.

 

 • 74/10 z 22.12.2010
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci połoonych w miejscowosciach Kolnik,Pszczółki i Ulkowy przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

 

 • 73/10 z 17.12.2010
 • w sprawie zasad stosowania czasu pracy w Urzędzie Gminy w Pszczółkach w 2011 r.

 

 

 

 • 70/10 z 09.12.2010
 • w sprawie udziału w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w dniu 16 grudnia 2010 roku.

 

 • 69/10 z 06.12.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w Pszczółkach, zmienionej Zarządzeniem Nr 71/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 grudnia 2009 r.

 

 • 68/10 z 06.12.2010
 • w sprawie powołania Zespołów Spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2010 r.

 

 • 67/10 z 06.12.2010
 • w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji według stanu na dzień 31.12.2010 r.

 

 

 • 65/10 z 02.12.2010
 • w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

 

 • 64/10 z 29.11.2010
 • w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu pomocy społecznej: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

 

 

 • 62/10 z 09.11.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/10 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 stycznia 2010r. zmienionego Zarządzeniem 12/10 z dnia 24 lutego 2010r.w sprawie:” Sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2010 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia”.

 

 • 61/10 z 15.11.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 grudnia 2008r w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy Pszczółki.

 

 • 60/10 z 09.11.2010
 •  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego. 

 

 

 • 58/10 z 09.11.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 71/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujacych wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

 

 

 • 56/10 z 09.11.2010
 •  w sprawie przyjecia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pszczółki na lata 2011-2017.

 

 

 • 54/10 z 03.11.2010
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci położonych w miejscowosci Pszczółki przeznaczonych do oddania w dzierżawe

 

 • 53/10 z 03.11.2010
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci położonych w miejscowosciach Pszczółki i Różyny, przeznaczonych do sprzedażyłki i R

 

 

 

 • 50/10 z 06.10.2010
 • w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. przyznania lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych Gminy Pszczółki.

 

 • 49/10 z 28.09.2010
 • w sprawie komisyjnego potwierdzenia posiadania aktywów trwałych będących własnością Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a użyczonych Urzędowi Gminy w Pszczółkach do prac spisowych na warunkach umowy nr 2204062/GBS-050 z dnia 21.06.2010 r.

 

 

 • 47/10 z 20.09.2010
 • w sprawie opracowania materiałów planistycznych towarzyszacych projektowi budżetu na 2011 rok.

 

 

 • 45/10 z 31.08.2010
 • w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010r.

 

 

 • 43/10 z 11.08.2010
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci położonych w miejscowosciach: Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 

 • 42/10 z 09.08.2010
 • w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopien nauczyciela mianowanego.

 

 • 41/10 z 03.08.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2004 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 maja 2004r. dotyczącego prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach zmienionego Zarządzeniem Nr 23/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 10 kwietnia 2007 r.

 

 

 • 39/10 z 05.07.2010
 • w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

 

 • 38/10 z 05.07.2010
 • w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach

 

 

 • 36/10 z 23.06.2010
 •  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 • 35/10 z 23.06.2010
 •  w w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

 • 33/10 z 14.06.2010
 •  w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

 

 

 • 31/10 z 04.06.2010
 • w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pszczółki dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzien 20 czerwca 2010 r.

  

 • 30/10 z 24.05.2010
 • w sprawie wprowadzania zmian wysokości opłat za media i wywóz nieczystości w mieszkaniach komunalnych na terenie Gminy Pszczółki.

 

 

 • 28/10 z 19.05.2010
 •  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomosci na terenie Gminy Pszczółki przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w użytkowanie wieczyste

 

 

 • 26/10 z 07.05.2010
 • w sprawie powołania Koordynatora CAF, Zastepcy Koordynatora CAF i Grupy Samooceny oraz przyjecia Planu Komunikacji dla projektu wdrożenia CAF.

 

 • 25/10 z 07.05.2010
 •  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pszczółkach za 2009 rok.

 

 • 24/10 z 26.04.2010
 • w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 88/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 grudnia 2008r w sprawie przyjecia polityki rachunkowosci w Urzedzie gminy Pszczółki.

 

 

 • 22/10 z 14.04.2010
 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

 

 • 21/10 z 14.04.2010
 • w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2008 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 03.06.2008 roku w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne na terenie Gminy Pszczółki.

 

 • 20/10 z 31.03.2010
 • w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Plastycznego dla mieszkanców Gminy Pszczółki na wykonanie plakatu o tematyce antyalkoholowej „ŻYJE BEZ UZALEŻNIEN”

 

 • 19/10 z 31.03.2010
 • w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 88/08 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 31 grudnia 2008r w sprawie przyjecia polityki rachunkowosci w Urzedzie gminy Pszczółki.

 

 • 18/10 z 31.03.2010
 •  w sprawie ustalenia instrukcji obejmujacej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu srodków publicznych, procedur gospodarowania mieniem stanowiacym własnosc gminy, procedur kontroli oraz zasad przeprowadzania wstepnej oceny celowosci zaciagania zobowiazan finansowych i dokonywania wydatków obowiazujace w Urzedzie Gminy w Pszczółkach.w obowiazujace w Urzedzie Gminy w Pszczółkach

 

 

 • 16/10 z 22.03.2010
 • w sprawie uchylenia zarządzenia nr 59/2009 z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w miejscowościach: Pszczółki i Skowarcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

 

 

 • 14/10 z 05.03.2010
 • w sprawie ustalenia Regulaminu odpłatnosci za korzystanie dziecka z Przedszkola Gminnego „PSZCZÓŁKA MAJA” w Pszczółkach. w Pszcz

 

 • 13/10 z 01.03.2010
 • w sprawie zmiany Zarzadzenia Wójta Nr 32/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie powołania i Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych Gminy Pszczółki

 

 • 12/10 z 24.02.2010
 • )w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/10 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 14 stycznia 2010r. w sprawie:” Sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2010 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia”.

 

 • 11/10 z 17.02.2010
 • w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych w Gminie Pszczółki.

 

 

 • 9/10 z 29.01.2010
  w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

 

 • 8/10 z 28.01.2010 uchylone 
 • w sprawie zapewnienia i konserwacji odzieży, obuwia oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy w Pszczółkach.

 

 

 • 6/10 z 15.01.2010
  w sprawie sporządzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Pszczółkach, w związku ze zmianą osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie.

 

 • 5/10 z 14.01.2010
  w sprawie sporządzenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych Gminy Pszczółki na rok 2010 i maksymalnej kwoty dofinansowania kształcenia.

 

 

 • 3/10 z 11.01.2010
  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dofinansowania osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych z terenu Gminy Pszczółki zmienionego Zarządzeniem Nr 12/09 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 4 marca 2009r.

 

 

 • 1/10 z 04.01.2010
 • w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do zaciagania zobowiazan z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbedna do zapewnienia ciagłosci działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku nastepnym.